VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
9.9.2021
VZN č.6/2021- sociálne služby úhrada -schválené
Detail dokumentu
Dátum 9.9.2021
Názov VZN č.6/2021- sociálne služby úhrada -schválené
Popis VZN č.6/2021 -sociálne služby, úhrada
15.8.2021
Návrh- VZN sociálne služby úhrada na schvaľovanie
Detail dokumentu
Dátum 15.8.2021
Názov Návrh- VZN sociálne služby úhrada na schvaľovanie
Popis Návrh VZN soc.služby uhrada
28.12.2020
VZN nakladanie s odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 28.12.2020
Názov VZN nakladanie s odpadmi
25.11.2020
VZN miestne dane
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2020
Názov VZN miestne dane
25.11.2020
VZN miestny poplatok na schvaľovanie
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2020
Názov VZN miestny poplatok na schvaľovanie
25.11.2020
VZN nakladanie s odpadmi na schvaľovanie
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2020
Názov VZN nakladanie s odpadmi na schvaľovanie
27.6.2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce – dotácie školám
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce – dotácie školám
27.6.2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi 2018
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi 2018
27.6.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Prílohy
29b52_tko.pdf
27.6.2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce Figa o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Figa o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
27.6.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnej dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnej dani z nehnuteľnosti
Prílohy
5c613_DzN.pdf
27.6.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnej dani za psa
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnej dani za psa
27.6.2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce o nočnom kľude
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce o nočnom kľude