Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.1.2023
Harmonogram odvozu odpadu na rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 4.1.2023
Názov Harmonogram odvozu odpadu na rok 2023
Popis Harmonogram odvozu odpadu na rok 2023.
22.9.2022
Audítorská správa za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 22.9.2022
Názov Audítorská správa za rok 2021
Popis Audítorská správa za rok 2021.
22.9.2022
Výročná správa za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 22.9.2022
Názov Výročná správa za rok 2021
Popis Výročná správa za rok 2021
10.6.2022
Rokovací poriadok OZ obce
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Rokovací poriadok OZ obce
Popis Rokovací poriadok OZ obce Figa
10.6.2022
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Popis Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
20.5.2022
R2 Bátka - Figa-Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom - dočasný záber
Detail dokumentu
Dátum 20.5.2022
Názov R2 Bátka - Figa-Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom - dočasný záber
Popis Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlast.práva k pozemkom.
28.2.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2022
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2021
Popis Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2021.
22.2.2022
PHSR obce Figa na roky 2022-2028
Detail dokumentu
Dátum 22.2.2022
Názov PHSR obce Figa na roky 2022-2028
Popis Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Figa na roky 2022 -2028.
26.10.2021
Audítorská správa za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2021
Názov Audítorská správa za rok 2020
26.10.2021
Výročná správa za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2021
Názov Výročná správa za rok 2020
15.6.2021
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2021
Názov Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Figa
Popis Výberové konanie HK obce.
2.6.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
28.5.2021
Oznámenie
Detail dokumentu
Dátum 28.5.2021
Názov Oznámenie
19.5.2021
Uznesenie – ukončenie núdzového stavu
Detail dokumentu
Dátum 19.5.2021
Názov Uznesenie – ukončenie núdzového stavu
14.5.2021
Ukončenie núdzového stavu- Uznesenie
Detail dokumentu
Dátum 14.5.2021
Názov Ukončenie núdzového stavu- Uznesenie
27.4.2021
Predlženie núdzového stavu – uznesenie vlády SR č.215 z 26.apríla 2021
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2021
Názov Predlženie núdzového stavu – uznesenie vlády SR č.215 z 26.apríla 2021
26.3.2021
Plagát – zákaz vypaľovania 2021
Detail dokumentu
Dátum 26.3.2021
Názov Plagát – zákaz vypaľovania 2021
26.3.2021
Relácia zákaz vypaľovania 2021
Detail dokumentu
Dátum 26.3.2021
Názov Relácia zákaz vypaľovania 2021
8.3.2021
RS_FIG_situacia
Detail dokumentu
Dátum 8.3.2021
Názov RS_FIG_situacia
8.3.2021
RS_FIG_situácia_1
Detail dokumentu
Dátum 8.3.2021
Názov RS_FIG_situácia_1