Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
2.4.2024
Správne poplatky-sadzobník od 1.4.2024
Detail dokumentu
Dátum 2.4.2024
Názov Správne poplatky-sadzobník od 1.4.2024
Popis Správne poplatky - sadzobník od 1.4.2024
13.3.2024
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 13.3.2024
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2023
Popis Ročný výkaz o komunálnom odpade na rok 2023
29.12.2023
Harmonogram odvozu odpadu na rok 2024
Detail dokumentu
Dátum 29.12.2023
Názov Harmonogram odvozu odpadu na rok 2024
Popis Harmonogram odvozu odpadu na rok 2024
13.12.2023
Audítorská správa za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2023
Názov Audítorská správa za rok 2022
Popis Audítorská správa za rok 2022.
13.12.2023
Výročná správa za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2023
Názov Výročná správa za rok 2022
Popis Výročná správa za rok 2022
23.11.2023
Vyhlásenie výberového konania na MOaPS
Detail dokumentu
Dátum 23.11.2023
Názov Vyhlásenie výberového konania na MOaPS
Popis Vyhlásenie výberového konania na MOaPS.
25.9.2023
Základné informácie pre oznamovateľa protispoločenskej činnosti
Detail dokumentu
Dátum 25.9.2023
Názov Základné informácie pre oznamovateľa protispoločenskej činnosti
Popis Základné informácie pre oznamovateľa protispoločenskej činnosti
25.9.2023
Podávanie oznámení protispoločenskej činnosti
Detail dokumentu
Dátum 25.9.2023
Názov Podávanie oznámení protispoločenskej činnosti
Popis Podávanie oznámení protispoločenskej činnosti
7.8.2023
Oznámenie o vstupe na pozemok
Detail dokumentu
Dátum 7.8.2023
Názov Oznámenie o vstupe na pozemok
Popis Oznámenie o vstupe na pozemok
7.7.2023
Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom - dočasný záber
Detail dokumentu
Dátum 7.7.2023
Názov Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom - dočasný záber
Popis Oznámenie o začatí konania-R2
6.7.2023
Odvolanie mimoriadnej situácie
Detail dokumentu
Dátum 6.7.2023
Názov Odvolanie mimoriadnej situácie
Popis Odvolanie mimiriadnej situácie po záplave dňa 06.07.2023
24.6.2023
Vyhlásenie mimoriadnej situácie
Detail dokumentu
Dátum 24.6.2023
Názov Vyhlásenie mimoriadnej situácie
Popis Vyhlásenie mimoriadnej situácie dna 24.06.2023
14.2.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 14.2.2023
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022
Popis Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022
4.1.2023
Harmonogram odvozu odpadu na rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 4.1.2023
Názov Harmonogram odvozu odpadu na rok 2023
Popis Harmonogram odvozu odpadu na rok 2023.
22.9.2022
Audítorská správa za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 22.9.2022
Názov Audítorská správa za rok 2021
Popis Audítorská správa za rok 2021.
22.9.2022
Výročná správa za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 22.9.2022
Názov Výročná správa za rok 2021
Popis Výročná správa za rok 2021
10.6.2022
Rokovací poriadok OZ obce
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Rokovací poriadok OZ obce
Popis Rokovací poriadok OZ obce Figa
10.6.2022
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Popis Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
20.5.2022
R2 Bátka - Figa-Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom - dočasný záber
Detail dokumentu
Dátum 20.5.2022
Názov R2 Bátka - Figa-Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom - dočasný záber
Popis Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlast.práva k pozemkom.
28.2.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2022
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2021
Popis Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2021.