VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
17.12.2022
VZN- o miestnom poplatku za TKO
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2022
Názov VZN- o miestnom poplatku za TKO
Popis VZN - o miestnom poplatku za TKO
17.12.2022
VZN - o úhrade za základné sociálne poradenstvo
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2022
Názov VZN - o úhrade za základné sociálne poradenstvo
Popis VZN - o úhrade za základné poradenstvo poskytované obcou
10.12.2022
Návrh- VZN o úhrade za základné sociálne poradenstvo
Detail dokumentu
Dátum 10.12.2022
Názov Návrh- VZN o úhrade za základné sociálne poradenstvo
Popis Návrh- VZN o úhrade  za základné sociálne poradenstvo
5.12.2022
Návrh -VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad
Detail dokumentu
Dátum 5.12.2022
Názov Návrh -VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad
Popis Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Figa
3.1.2022
VZN č.8/2021 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a ..
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2022
Názov VZN č.8/2021 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a ..
Popis VZN o miestnom poplatku za komunílne odpady a drobné stav.odpady na území obce.
29.11.2021
Návrh-VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2021
Názov Návrh-VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Figa
Popis Návrh-VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Figa
13.11.2021
VZN č.7/2021-podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2021
Názov VZN č.7/2021-podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Popis VZN č.7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
29.10.2021
Návrh-VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 29.10.2021
Názov Návrh-VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Popis VZN o podmienkach poskytovania dotácií  z rozpočtu obce
9.9.2021
VZN č.6/2021- sociálne služby úhrada -schválené
Detail dokumentu
Dátum 9.9.2021
Názov VZN č.6/2021- sociálne služby úhrada -schválené
Popis VZN č.6/2021 -sociálne služby, úhrada
15.8.2021
Návrh- VZN sociálne služby úhrada na schvaľovanie
Detail dokumentu
Dátum 15.8.2021
Názov Návrh- VZN sociálne služby úhrada na schvaľovanie
Popis Návrh VZN soc.služby uhrada
29.12.2020
VZN nakladanie s odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 29.12.2020
Názov VZN nakladanie s odpadmi
25.11.2020
VZN miestne dane
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2020
Názov VZN miestne dane
25.11.2020
VZN miestny poplatok na schvaľovanie
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2020
Názov VZN miestny poplatok na schvaľovanie
25.11.2020
VZN nakladanie s odpadmi na schvaľovanie
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2020
Názov VZN nakladanie s odpadmi na schvaľovanie
27.6.2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce – dotácie školám
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce – dotácie školám
27.6.2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi 2018
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi 2018
27.6.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Prílohy
29b52_tko.pdf
27.6.2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce Figa o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Figa o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
27.6.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnej dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnej dani z nehnuteľnosti
Prílohy
5c613_DzN.pdf
27.6.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnej dani za psa
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnej dani za psa