VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.11.2023
Návrh -VZN o miestnom poplatkub za komunálny odpad a drobný stavebný odpadna území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2023
Názov Návrh -VZN o miestnom poplatkub za komunálny odpad a drobný stavebný odpadna území obce Figa
Popis Návrh - VZN o miestnom poplatku za kom.odpad a stav.odpad na území obce Figa
27.11.2023
Návrh -VZN o miestnych daniach na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2023
Názov Návrh -VZN o miestnych daniach na území obce Figa
Popis Návrh-VZN o miestnych daniach na území obce Figa
3.11.2023
Návrh-VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronockých služieb obcou Figa
Detail dokumentu
Dátum 3.11.2023
Názov Návrh-VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronockých služieb obcou Figa
Popis Návrh VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní el.služieb obcou Figa
25.9.2023
Návrh-VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 25.9.2023
Názov Návrh-VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda na území obce Figa
Popis Návrh- VZN o  podrobnostiach organizácii miestneho referenda na území obce Figa
4.9.2023
Návrh -VZN ktorým sa zrušuje VZN č.1/2013 o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a škol.zariadeniam zriadeným obcou Figa
Detail dokumentu
Dátum 4.9.2023
Názov Návrh -VZN ktorým sa zrušuje VZN č.1/2013 o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a škol.zariadeniam zriadeným obcou Figa
Popis Návrh VZN, ktoré zrušuje VZN č.1/2013 o poskytovaní fin.prostriedkov mat.škole a škol.zariadeniamzriadeným obcou Figa
4.9.2023
Návrh-VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov va ver.priestr.na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 4.9.2023
Názov Návrh-VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov va ver.priestr.na území obce Figa
Popis Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podm. na umiestň. volebných plagátov na ver.priestranstvách na území obce Figa počas volebnej kampane
15.6.2023
VZN č.5/2023 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2023
Názov VZN č.5/2023 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Figa
Popis VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Figa.
15.6.2023
VZN č.4/2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2023
Názov VZN č.4/2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
Popis VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Figa.
15.6.2023
VZN č.3/2023 o zákaze používania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve na uzemí obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2023
Názov VZN č.3/2023 o zákaze používania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve na uzemí obce Figa
Popis VZN o zákaze používania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve na území obce Figa.
12.5.2023
NávrhVZN o náhradné zásobovanie pitnou vodou v obci Figa
Detail dokumentu
Dátum 12.5.2023
Názov NávrhVZN o náhradné zásobovanie pitnou vodou v obci Figa
Popis Návrh-VZN o náhradné zásobovanie pitnou vodou v obci Figa
12.5.2023
Návrh-VZN o vyprázdňovaní žúmp
Detail dokumentu
Dátum 12.5.2023
Názov Návrh-VZN o vyprázdňovaní žúmp
Popis Návrh-VZN o vyprázdňovaní žúmp z rodinných domov.
12.5.2023
Návrh -VZN o zákaze používania alkoholu na ver.priestranstvách
Detail dokumentu
Dátum 12.5.2023
Názov Návrh -VZN o zákaze používania alkoholu na ver.priestranstvách
Popis Návrh -VZN o zákaze používania alkoholu na verejných priestranstvách.
17.12.2022
VZN- o miestnom poplatku za TKO
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2022
Názov VZN- o miestnom poplatku za TKO
Popis VZN - o miestnom poplatku za TKO
17.12.2022
VZN - o úhrade za základné sociálne poradenstvo
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2022
Názov VZN - o úhrade za základné sociálne poradenstvo
Popis VZN - o úhrade za základné poradenstvo poskytované obcou
10.12.2022
Návrh- VZN o úhrade za základné sociálne poradenstvo
Detail dokumentu
Dátum 10.12.2022
Názov Návrh- VZN o úhrade za základné sociálne poradenstvo
Popis Návrh- VZN o úhrade  za základné sociálne poradenstvo
5.12.2022
Návrh -VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad
Detail dokumentu
Dátum 5.12.2022
Názov Návrh -VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad
Popis Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Figa
3.1.2022
VZN č.8/2021 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a ..
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2022
Názov VZN č.8/2021 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a ..
Popis VZN o miestnom poplatku za komunílne odpady a drobné stav.odpady na území obce.
29.11.2021
Návrh-VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2021
Názov Návrh-VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Figa
Popis Návrh-VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Figa
13.11.2021
VZN č.7/2021-podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2021
Názov VZN č.7/2021-podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Popis VZN č.7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
29.10.2021
Návrh-VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 29.10.2021
Názov Návrh-VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Popis VZN o podmienkach poskytovania dotácií  z rozpočtu obce