Voľby
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.8.2021
Voľby OSO 2020-rozhodnutie o o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Voľby OSO 2020-rozhodnutie o o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
13.8.2021
Voľby OSO 2020-Informácia pre voliča v maďarskom jazyku
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Voľby OSO 2020-Informácia pre voliča v maďarskom jazyku
13.8.2021
Voľby OSO 2020-Informáci e pre voliča v slovenskom jazyku
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Voľby OSO 2020-Informáci e pre voliča v slovenskom jazyku
13.8.2021
Voľby OSO 2020-Oznámenie o počte obyvateľov
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Voľby OSO 2020-Oznámenie o počte obyvateľov
13.8.2021
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov
13.8.2021
Voľby OSO 2020-Žiadosti o prenosnú volebnú schránku v slovenskom a maďarskom jazyku
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Voľby OSO 2020-Žiadosti o prenosnú volebnú schránku v slovenskom a maďarskom jazyku