Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
28.5.2021
Oznámenie
Detail dokumentu
Dátum 28.5.2021
Názov Oznámenie
19.5.2021
Uznesenie – ukončenie núdzového stavu
Detail dokumentu
Dátum 19.5.2021
Názov Uznesenie – ukončenie núdzového stavu
14.5.2021
Ukončenie núdzového stavu- Uznesenie
Detail dokumentu
Dátum 14.5.2021
Názov Ukončenie núdzového stavu- Uznesenie
27.4.2021
Predlženie núdzového stavu – uznesenie vlády SR č.215 z 26.apríla 2021
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2021
Názov Predlženie núdzového stavu – uznesenie vlády SR č.215 z 26.apríla 2021
26.3.2021
Plagát – zákaz vypaľovania 2021
Detail dokumentu
Dátum 26.3.2021
Názov Plagát – zákaz vypaľovania 2021
26.3.2021
Relácia zákaz vypaľovania 2021
Detail dokumentu
Dátum 26.3.2021
Názov Relácia zákaz vypaľovania 2021
8.3.2021
RS_FIG_situacia
Detail dokumentu
Dátum 8.3.2021
Názov RS_FIG_situacia
8.3.2021
RS_FIG_situácia_1
Detail dokumentu
Dátum 8.3.2021
Názov RS_FIG_situácia_1
8.3.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Ú z e m n é r o z h o d n u t i e
Detail dokumentu
Dátum 8.3.2021
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA Ú z e m n é r o z h o d n u t i e
17.2.2021
Oznámenie – obecný úrad zatvorený
Detail dokumentu
Dátum 17.2.2021
Názov Oznámenie – obecný úrad zatvorený
29.12.2020
Štatút obce
Detail dokumentu
Dátum 29.12.2020
Názov Štatút obce
25.11.2020
Štatút obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2020
Názov Štatút obce Figa
22.10.2020
Štatistika požiarovosti vo vykurovacom období 2019-2020
Detail dokumentu
Dátum 22.10.2020
Názov Štatistika požiarovosti vo vykurovacom období 2019-2020
22.10.2020
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
Detail dokumentu
Dátum 22.10.2020
Názov Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
22.10.2020
Vykurovacie obdobie – upozornenie 2020
Detail dokumentu
Dátum 22.10.2020
Názov Vykurovacie obdobie – upozornenie 2020
16.10.2020
Rýchlostná cesta R2 -oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Detail dokumentu
Dátum 16.10.2020
Názov Rýchlostná cesta R2 -oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
16.10.2020
Rýchlostná cesta R2 -oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Detail dokumentu
Dátum 16.10.2020
Názov Rýchlostná cesta R2 -oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
14.10.2020
Figa optická prípojka F2BTS – trasa
Detail dokumentu
Dátum 14.10.2020
Názov Figa optická prípojka F2BTS – trasa
14.10.2020
Figa optická prípojka F2BTS
Detail dokumentu
Dátum 14.10.2020
Názov Figa optická prípojka F2BTS
14.10.2020
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania
Detail dokumentu
Dátum 14.10.2020
Názov Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania