Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
28.12.2021
Dohoda č. 21/31/012/99 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm.b)bod 5 z.č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 10/2021
Číslo zmluvy 10/2021
Dátum zverejnenia 28.12.2021
Dátum uzavretia 20.12.2021
Názov Dohoda č. 21/31/012/99 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm.b)bod 5 z.č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Typ jednorázová
Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO 30794536
Adresa Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
22.12.2021
Príloha k dodatku č.3 - 711701
Brantner Gemer s.r.o.
Detail zmluvy 711701-3P
Číslo zmluvy 711701-3P
Dátum zverejnenia 22.12.2021
Dátum uzavretia 22.12.2021
Názov Príloha k dodatku č.3 - 711701
Typ Jednorázovy
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.
IČO 36 021 211
Adresa Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
22.12.2021
Dodatok č.3 - 711701
Brantner Gemer s.r.o.
Detail zmluvy 711701-3
Číslo zmluvy 711701-3
Dátum zverejnenia 22.12.2021
Dátum uzavretia 22.12.2021
Názov Dodatok č.3 - 711701
Typ Jednorázovy
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.
IČO 36 021 211
Adresa Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
22.12.2021
Príloha k dodatku č.2 1061901
Brantner Gemer s.r.o.
Detail zmluvy 106 19 01 - 2P
Číslo zmluvy 106 19 01 - 2P
Dátum zverejnenia 22.12.2021
Dátum uzavretia 22.12.2021
Názov Príloha k dodatku č.2 1061901
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.
IČO 36 021 211
Adresa Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
22.12.2021
Dodatok č.2 č. 106 19 01
Brantner Gemer s.r.o.
Detail zmluvy 106 19 01 - 2
Číslo zmluvy 106 19 01 - 2
Dátum zverejnenia 22.12.2021
Dátum uzavretia 22.12.2021
Názov Dodatok č.2 č. 106 19 01
Typ Jednorázovy
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.
IČO 36 021 211
Adresa Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
9.12.2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Detail zmluvy 21-110-01151
Číslo zmluvy 21-110-01151
Dátum zverejnenia 9.12.2021
Dátum uzavretia 12.11.2021
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Suma 4000 €
Typ Jednorázovy
Dodávateľ Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO 51049775
Adresa Cukrova 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto
6.12.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie - Rákoczi sieť
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO - Rákóczi hálózat
Detail zmluvy 9/2021
Číslo zmluvy 9/2021
Dátum zverejnenia 6.12.2021
Dátum uzavretia 6.12.2021
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie - Rákoczi sieť
Suma 135 €
Typ Jednorázová
Dodávateľ Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO - Rákóczi hálózat
IČO 51291436
Adresa Čepeľ 64, 079 01 Veľké kapušany
2.12.2021
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 5190057352
Číslo zmluvy 5190057352
Dátum zverejnenia 2.12.2021
Dátum uzavretia 30.11.2021
Názov Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
Typ jednorázová
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
IČO 31 595 545
Adresa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
30.11.2021
Dohoda č. 21/31/054/656 o zabezpečení podmienok vykonávania A.Č.formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre SK a o poskytnutí príspevku na A.Č.formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služieb SK.....
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 21/31/054/656
Číslo zmluvy 21/31/054/656
Dátum zverejnenia 30.11.2021
Dátum uzavretia 22.11.2021
Názov Dohoda č. 21/31/054/656 o zabezpečení podmienok vykonávania A.Č.formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre SK a o poskytnutí príspevku na A.Č.formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služieb SK.....
Typ jednorázová
Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO 30794536
Adresa Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
16.11.2021
Rámcová kúpna zmluva
Chrien, spol. s r.o.
Detail zmluvy KZ 2021/RS 004
Číslo zmluvy KZ 2021/RS 004
Dátum zverejnenia 16.11.2021
Dátum uzavretia 30.12.2020
Názov Rámcová kúpna zmluva
Typ Rámcová
Dodávateľ Chrien, spol. s r.o.
IČO 36008338
Adresa Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
11.11.2021
Dohoda č. 21/31/010/14 uzatvorená podľa §10 ods.3,ods.5písm.b),ods.11,§ 26 ods.2 písm.g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 21/31/010/14
Číslo zmluvy 21/31/010/14
Dátum zverejnenia 11.11.2021
Dátum uzavretia 10.11.2021
Názov Dohoda č. 21/31/010/14 uzatvorená podľa §10 ods.3,ods.5písm.b),ods.11,§ 26 ods.2 písm.g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Typ jednorázová
Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO 30794536
Adresa Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
10.11.2021
Zmluva o prevode VT
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Sídlo: BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
Detail zmluvy ZLP-VT-2021-0134
Číslo zmluvy ZLP-VT-2021-0134
Dátum zverejnenia 10.11.2021
Dátum uzavretia 2.11.2021
Názov Zmluva o prevode VT
Typ jednorázová
Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Sídlo: BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
IČO 45 736 359
Adresa BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
11.10.2021
Dohoda o spádovej MŠ-obcou Barca
Obec Figa
Detail zmluvy 27/2021
Číslo zmluvy 27/2021
Dátum zverejnenia 11.10.2021
Dátum uzavretia 7.10.2021
Názov Dohoda o spádovej MŠ-obcou Barca
Typ Jednorázová
Dodávateľ Obec Figa
IČO 00318671
Adresa Figa č.11, 982 51 Figa
24.9.2021
Zmluva o nájme plochy na reklamné účely č. 26/2021
Brantner Gemer, s.r.o.
Detail zmluvy 26/2021
Číslo zmluvy 26/2021
Dátum zverejnenia 24.9.2021
Dátum uzavretia 9.9.2021
Názov Zmluva o nájme plochy na reklamné účely č. 26/2021
Suma 250.- €
Typ jednorázová
Dodávateľ Brantner Gemer, s.r.o.
IČO 36021211
Adresa Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
13.8.2021
Poistná zmluva -Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku
Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Detail zmluvy 7009005439
Číslo zmluvy 7009005439
Dátum zverejnenia 13.8.2021
Dátum uzavretia 13.8.2021
Názov Poistná zmluva -Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku
Suma 15,90 € €
Typ Jednorázová
Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
IČO 31595545
Adresa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
1.7.2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s.
Detail zmluvy 2028495315
Číslo zmluvy 2028495315
Dátum zverejnenia 1.7.2021
Dátum uzavretia 1.7.2021
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Typ Rámcová
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
IČO 35763469
Adresa Bajkalská 28, 81762 Bratislava
1.7.2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s.
Detail zmluvy 2028385343
Číslo zmluvy 2028385343
Dátum zverejnenia 1.7.2021
Dátum uzavretia 1.7.2021
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Typ Rámcová
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
IČO 35763469
Adresa Bajkalská 28, 81762 Bratislava
30.6.2021
Dohoda č. 21/31/054/436 o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytváranie pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu"Cesta na trh práce 3"- Opatrenie č.2 podľa §54 ods.1 písm.a) z
ÚPSVaR Rimavská Sobota
Detail zmluvy 21/31/054/436
Číslo zmluvy 21/31/054/436
Dátum zverejnenia 30.6.2021
Dátum uzavretia 28.6.2021
Názov Dohoda č. 21/31/054/436 o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytváranie pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu"Cesta na trh práce 3"- Opatrenie č.2 podľa §54 ods.1 písm.a) z
Typ Jednorázová
Dodávateľ ÚPSVaR Rimavská Sobota
IČO 30794536
Adresa Čerenčianská 18, 979 01 Rimavská Sobota